ekzamen

 Переглянути


а

 Переглянути


ekzamen

 Переглянути


 

 1

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ 

КУРСАНТІВ ВПО


   й

Сайт тровчо-пошукового

гуртка "Адаптація"


 

Дист

Відкрити


  1

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ

Відкрити


 

1

Зміни в роботі

відділу

післядипломної освіти 


 

 Електронна адреса для новин та матеріалів:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 

 
 
 а

а

в 

6


 

Вхід

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

 

 Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця-медика нині вимагає від навчального закладу принципово нового підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та інтенсивного впровадження інноваційних технологій.

Практичне навчання студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в коледжі.

   Організація практичного навчання в Київському базовому медичному коледжі  ім. П. І. Гаврося проводиться відповідно до чинних нормативних документів та наказів по закладу:

 • Наказ № 93 від 8.04.1993 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;
 • Наказ № 351 від 20.12.1994 р. Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;
 • Наказ № 690 від 07.12.2005 р. МОЗ України «Про  затвердження Положення про організацію  та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів  І – ІІ рівнів акредитації»;
 • Наказ № 79/к від 31 січня 2014 р. Департаменту охорони здоров’я м. Києва «Про закріплення за вищими навчальними закладами І – ІІ рівня акредитації баз практики на 2014-2017 роки»;
 • Наказ № 460 від 01.06.2013 р. МОЗ України «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»;
 • Наказ № 649 від 24.06.2011р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей 1101 «Медицина» і 1102 «Фармація»;
 • Наказ № 969/922/216 від 21.10.2010 Міністерства освіти і науки України «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».

 

Зусилля дирекції коледжу спрямовані на те, щоб забезпечити навчальний процес сучасними технічними засобами навчання: комп’ютерами, відеопроекторами, телевізорами, DVD-програвачем, фотоаппаратом, відеокамерою, відеотекою навчальних фільмів, підручниками. Для студентів коледжу створені всі умови для професійної самореалізації особистості.  

Відділ  практичного навчання приділяє значну увагу питанням, щодо організації всіх видів практики (навчальної, виробничої, переддипломної), ефективного застосування інноваційних технологій, активних методів навчання, тренінгу практичних навиків, створенню для студентів умов для індивідуального навчання  і удосконалення навиків.

Практичні заняття з  природничо – наукових та професійно – орієнтовних дисциплін проводяться в оснащених відповідним чином аудиторіях, обладнаних кабінетах, лабораторіях та клінічних базах коледжу. Кабінети доклінічної підготовки з терапії, загального догляду за хворими, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, мають достатній  набір  інструментів, фантомів,  муляжів, предметів догляду для  відпрацювання і тренінгу практичних навиків і вмінь.

 

З метою підвищення якості практичних занять на циклових комісіях викладачами коледжу  розроблені та підготовлені:

 • комплекси методичного забезпечення, які складаються з робочих навчальних програм, методичних розробок теоретичних та практичних занять, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, алгоритмів професійної діяльності, інструкцій для студентів, матеріали контролюючого характеру;
  • критерії оцінювання студентів з дисциплін професійної та практичної  підготовки;
  • уніфікована документація навчальної, виробничої та переддипломних практик: залікові

     книжки з тренажерного курсу, щоденники;

 • мультимедійні лекції та навчальні фільми з дисциплін професійної підготовки.

 Всі методичні матеріали до практичних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів, виробничої та переддипломної практик наявні для користування студентів у електронній бібліотеці коледжу та міні-комп’ютерних кабінетах на циклових комісіях коледжу.

            Для самостійного відпрацювання практичних навиків студентами в позааудиторні години, в коледжі створені постійно діючі тренажерні кабінети, які мають достатнє матеріальне оснащення  для відпрацювання навиків з терапії, загального догляду за хворими, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології.  

 

На протязі навчального року, найбільш активні студенти коледжу залучаються до проведення заходів медичного профілактично-просвітницького проекту «Майстерня здоров’я». Проектом передбачаються просвітницькі заходи серед населення в поліклініках та навчальному закладі з основ профілактичної медицини та здорового способу життя. Під час проведення заходів проекту студенти набувають практичного досвіду, професійної майстерності по вимірюванню АТ, визначенню рівня глюкози в крові, комунікативних навичок. (фото)

 З метою підвищення рівня підготовки медичних кадрів та престижу медичної професії в Україні, відповідно до організаційних заходів МОЗ України щороку на базі коледжу ім. П.І.Гаврося проводиться  Всеукраїнський конкурс професійної майстерності медичних училищ (коледжів) по спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» «ЕСКУЛАП».

(фото вставити!)

            Важливе значення для підготовки майбутніх фахівців має потужна клінічна база практичного навчання, яка дає змогу студентам коледжу завершити вивчення кожної клінічної теми біля ліжка хворого, а не обмежуватись лише фантомним курсом. За  Київським  медичним коледжем  ім. П. І. Гаврося  закріплені  наступні  клінічні бази:

 1. Олександрівська клінічна лікарня м.Києва.
 2. Київська міська  клінічна  лікарня  № 2.
 3. Київська міська  клінічна  лікарня  № 4.
 4. Київська міська  клінічна  лікарня  № 5
 5. Київська міська  клінічна  лікарня  № 6.
 6. Київська міська  клінічна  лікарня  № 7.
 7. Київська міська  клінічна  лікарня  № 9.
 8. Київська міська  клінічна  лікарня  № 10.
 9. Київська міська  клінічна  лікарня  № 12.
 10. Київська міська  клінічна  лікарня  № 17.
 11. Київська міська  клінічна  лікарня  № 18.
 12. Київський міський  клінічний онкологічний центр.
 13. Київська міська шкірно-венерологічка лікарня.
 14. Шкірно-венерологічний диспансер № 4 Солом’янського району.
 15. Київський  міський центр радіаційного захисту населення м. Києва від наслідків Чорнобильскої катастрофи.
 16. ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві. 
 17. Київський  міський  пологовий  будинок  № 3.
 18. Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
 19. Перинатальний центр м.Києва.
 20.  Київська  міська  дитяча клінічна  лікарня № 1
 21. Дитяча  клінічна  лікарня  № 3 Солом’янського  району.
 22. Дитяча  клінічна  лікарня  № 4  Солом’янського  району.
 23. Українська дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит».
 24. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 25. Київська  міська  клінічна лікарня швидкої  медичної   допомоги.

З   лікувальними закладами,  де   проходить практична  підготовка   студентів,   складаються угоди про співпрацю.  На базах клінічних закладів міста Києва студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики. Виробнича та переддипломна практики студентів коледжу є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів. Умовою якісної підготовки студентів під час проходження практики є дотримання  єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій на базах лікувально – профілактичних закладів, які забезпечуються співпрацею методичних, загальних і безпосередніх керівників. 

Метою практики  є :

 • відпрацювання  та  вдосконалення техніки виконання  медичних маніпуляцій, професійних навиків і вмінь, передбачених програмою;
 • закріплення, систематизація та поглиблення теоретичних знань з спеціальних предметів, розвиток, професійного мислення;
 • здійснення професійного догляду за хворими;
 • засвоєння принципів організації лікувально – охоронного режиму і методів санітарно – освітньої роботи.

Самостійно і під   контролем   методичних та  безпосередніх керівників практики   студенти  виконують обов’язкові практичні навики,  працюють з медичною документацією. В період переддипломної практики студентам надається можливість поєднати навчальну діяльність з виробничою працею.  Набуті знання допомагають студентам удосконалити професійні уміння і навики, а також навички професійного спілкування і самостійного  прийняття  рішення.

 

Викладачі коледжу проводять заняття на високому професійному і методичному рівні постійно удосконалюють форми і методи самостійної роботи студентів, методичне забезпечення практичних занять, створюють посібники, впроваджують в навчальний процес новітні технології, системний підхід до інтегрованого навчання,організують роботу гуртків та залучають студентів до науково-дослідницької діяльності.

                        Особливістю викладання на відділенні «Фармація» є те що студентів навчають не окремим предметам,  а спеціальності. Дисципліни за планом викладається в комплексі, інтегруючи з іншими.

 

 

                Студенти мають можливість під час екскурсій ознайомитись з новими досягненнями медичної науки, сучасними методами діагностики та лікування, що викликає підвищену зацікавленість до навчання.

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.
Структура коледжу
Відділення
Медсестринське відділення
Фармацевтичне відділення
Фельдшерське відділення
Циклові комісії
Терапевтичних дисциплін
Хірургічних дисциплін
Педіатричних та акуш.-гінек.
Вузьких клінічних дисциплін
Фармацевтичних дисциплін
Науково-природничих
Соц.-економічних дисциплін
Фізичного виховання
Робота бібліотеки
Відділ післядипломної освіти
Інформація про відділ
Календарний план 2022
Тренінги
Документи для реєстрації
Календарний план тренінгів 2022
Koнтакти
Навчальний процес
Графік навчального процесу
Семестрові та державні іспити
Диференційовані заліки
Графік проведення ККР та ЗПН
Освітньо-професійні програми
Сестринська справа 2021
Лікувальна справа 2021
Фармація 2021
Лікувальна справа 2019
Фармація 2019
Сестринська справа 2019
Практичне навчання
Треміни завершення навчального процесу 2021 н.р
Відновлення навчального процесу в коледжі від 11.05.21
Виховна робота
Робота кураторів
Група 111
Група 112
Група 121
Група 122
Група 131
Конкурси
Життя гуртожитку
Самоврядування гуртожитку
Корисні відео
Гурткова робота
Розклад роботи гуртків
Гурток: "Енергія"
Гурток "Лагідні ручки"
Гурток "Атлетик"
Гурток "Волейбол"
Гурток "Mbait"
Гурток "Витоки"
Гурток "ОFIСINA"
Гурток "Визначні постаті"
Гурток "Адаптація"
Гурток "Фармацевт"
Гурток "Фрейд"
Гурток "Акцент"
Гурток "Homo sanus"
Новини коледжу
Останні новини
♦ Березень 2021
♦ Лютий 2021
♦ Січень 2021
♦ Грудень 2020
♦ Листопад 2020
♦ Жовтень 2020
♦ Вересень 2020
♦ Травень 2020
♦ Березень 2020
♦ Лютий 2020
♦ Січень 2020
♦ Грудень 2019
♦ Листопад 2019
♦ Жовтень 2019
Травень 2022
Архів новин
♦ Вересень 2019
♦ Червень 2019
♦ Травень 2019
♦ Квітень 2019
♦ Березень 2019
♦ Лютий 2019
♦ Січень 2019
♦ Грудень 2018
♦ Листопад 2018
♦ Жовтень 2018
♦ Вересень 2018
♦ Липень 2018
♦Травень 2018
♦ Квітень 2018
♦ Березень 2018
♦ Лютий 2018
♦ Січень 2018
♦ Грудень 2017
♦ Листопад 2017
♦ Жовтень 2017
♦ Вересень 2017
♦ Червень 2017
♦ Травень 2017
♦ Квітень 2017
♦ Березень 2017
♦ Лютий 2017
♦ Січень 2017
♦ Грудень 2016
♦ Листопад 2016
♦ Жовтень 2016
♦ Вересень 2016
♦ Червень 2016
♦ Травень 2016
♦ Березень 2015
♦ Лютий 2015
♦ Вересень 2015
♦ Червень 2015
♦ Грудень 2014
♦ Грудень 2013
♦ Жовтень 2013
Газета
Випуск №1
Випуск №2
Випуск №3
Випуск №4
Випуск №5
Випуск №6
Випуск №7
Випуск №8
Новини 2021
Студентська рада
Студенту
Розклад дзвінків
Розподіл навчальних тижнів
Розклад занять (2022)
Підготовка до КРОК М
Інформація та поради стосовно здачі КРОК
Підготовка онлайн
БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Електронна бібліотека
Матеріали з предмету Осн. Мед. Інформатики
Абітурієнту 2022
Стипендія
Документи
Положення про призначення стипендії
Зміни до Положення
Рейтинг 2021-2022 н.р. (1 сем)
Ретинг студентів (1 курс)
Рейтинг студентів 2020-2021н.р.
Рейтинг студентів 2020
Рейтинг студентів 2020 (2 сем.)
Рейтинг студентів 2021
Реєстр студентів, яким призначені академічні стипендії
Фінансова звітність
Річний план закупівель
2020
2018
2019
Інша фінансова звітність
Склад тендерного комітету 2020
Відповідальні осіби за внутрішній фінансовий контроль
Контакти

1


 

1


 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]